logo

Vatandaşlık Başvurusu? Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Türk Vatandaşlığına Geçiş Nedir?

vatandaşlık başvurusu

Vatandaşlık Başvurusu? Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Türk Vatandaşlığına Geçiş Nedir?

Vatandaşlık Başvurusu; Türk vatandaşlığına geçiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık ilişkisi bulunmayan yabancı bir kişinin Türk vatandaşlığı hakkı kazanmasıdır.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında farklı usuller mevcuttur. Bu usullerden biri seçilip gereken nitelikler mevcut ise Türk vatandaşlığı hakkı kazanılabilmektedir.  Türkiye’de sürekli olarak 5 yıl ikamet etmiş yabancılar Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir. Bir Türkiye vatandaşlığı bulunan biriyle evlenmek ve en az 3 yıl evli kalma zorunluluğunu yerine getirmek Türk vatandaşlığı hakkı kazandırmaktadır. Milli güvenlik ve kamu düzenine herhangi bir tehlike arz etmemek kaydıyla; Türkiye’de sanayi tesisi yapılmasını temin eden veya ekonomik, sosyal, sportif ya da teknolojik alanlarda hizmet edecek oluşumlar için ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunan yabancılar Türk vatandaşlığı hizmetinden yararlanabilmektedir. Bir diğer husus ise göçmen kabul yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı kazanma hakkına sahip olmasıdır. Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılmasında diğer hususlardan biride gayrimenkul satın almaktır. Sayılan bu usulleri biraz detaylandırarak açıklamada fayda olacaktır.

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır

Vatandaşlık Başvurusunun Evlilik Yoluyla Yapılması

Herhangi bir Türk vatandaşı ile evlenen bir yabancı kişi, doğrudan Türk vatandaşlığı hakkı kazanamamaktadır. Bu hakkın kazanılması için en 3 yıl boyunca evliliğin devamı söz konusudur. Bu şartları yerine getiren kişiler vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru yapacak kişilerde bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar, ailenin birlikte yaşama şartı, evlilik hali ile bağdaşmayacak faaliyette bulunmama şartı, milli güvenlik ve kamu düzeni için tehlike arz etmeyecek durumunun olmaması şartı aranmaktadır. Başvurunun ardından Türk vatandaşı eşin ölmesi halinde bir durum gerçekleşirse aile birliği içinde yaşama artık aranmamaktadır.

Mavi Kart Aracılığıyla Vatandaşlık Kazanılması

Doğum yoluyla Türk vatandaşı olan fakat daha çıkma izni kullanarak vatandaşlık hakkını kaybeden kişilerle birlikte işlem gören çocuklarına, talep durumunda İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince Mavi Kart düzenlemesi yapılmaktadır. Mavi karta sahip bireyler, milli güvenlik ve kamu düzenine ilişkin herhangi bir tehlike arz etmedikleri sürece Türk vatandaşları ile aynı haklara sahip olmaktadırlar. Fakat mavi kart sahiplerinin askerlik yükümlülüğü bulunmamakta ve aynı zamanda seçme-seçilme veya kamu çalışma alanlarına girememe gibi durumları da söz konusudur. Ancak varsa mevcut sosyal güvenlik hakları korunmaktadır.

Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme Yoluyla Kazanılması

Vatandaşlık Başvurusu; Herhangi bir Türk vatandaşı tarafından evlat olarak edinilen ergin olmayan bir kişi, kamu düzeni ve milli güvenlik için herhangi bir tehlike arz etmeme kaydıyla, evlat edinilme kararı tarihinde itibaren Türk vatandaşlığı hakkı kazanılabilir.

Yetkili Makam Kararı İle Türk Vatandaşlığı Hakkının Kazanılması

Türk vatandaşlık hakkı kazanma talebinde bulunan bir yabancı, kanunlarda belirtilen şartları taşıması dâhilinde Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlık hakkı kazanabilir. Yetkili merci kararı kazanılan vatandaşlık durumunda, eşlerin vatandaşlık durumunda herhangi bir değişiklik meydana gelmemektedir. Eşlerden herhangi birinin vatandaşlığı kazanması durumunda velayet hakkına sahip olduğu çocukları diğer eşinden onayı dâhilinde çocuklarının da vatandaşlık hakkı kazanması söz konusudur. Türk vatandaşlık hakkını beraber kazanan eşlerin çocukları da doğrudan vatandaşlık hakkı kazanmaktadır.

Farklı usuller ile Türk vatandaşlığı kazanma yöntemleri bu şekildedir. Peki Türk vatandaşı olmak için nereye müracaat edilmelidir? Bu sorunun cevabı gayet basit. Vatandaşlık hakkı için yurt içinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, istisnai durumlarda bizzat İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunmak gerekmektedir. Eğer yurt dışında başvuru yapılacaksa göçmen büro temsilciliklerine başvuruda bulunulmalıdır. Kişi kendisi yada vekâletname aracılığıyla başvurularda bulunabilir ve işlemleri başlatabilir.

Vatandaşlık hakkı için başvuru sürecinde bazı işlem safhalarının takip edilmesi gerekir. Bu işlemler aşağıda anlatılmıştır.

Bu işlemler sırası ile:

 1. Dosya kaydının açılması (form ve dilekçelerin düzenlenmesi)
 2. İstenilen bazı evrakların incelemeye alınması ve varsa eksik olanların tamamlanması (sağlık raporu, ikamet süre yazısı, adli sicil kaydı, pasaport fotokopisi, doğum belgesi, fotoğraf,  belgesi, yabancının ülkesinden getirdiği belgeler ve harç makbuzu gibi).
 3. Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor ve parmak izlerinin alınması.
 4. Vatandaşlık inceleme komisyon toplantısına bizzat iştirak edilmesi (eş durumu dolayısıyla müracaat eden eşlerin ikisinin de katılması gerekmektedir).
 5. Toplantı sonucu dosyanın tamamlanması ve komisyon görüşü ile birlikte Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.
 6. Son olarak kararın gelmesi ve yabancı kişiye bildirilmesi.

Şeklinde işlemlerin yapılması gerekmektedir.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU: GAYRİMENKUL SAHİBİ OLMA YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI HAKKI KAZANMA

Gayrimenkul yatırımı ile Vatandaşlık Başvurusu için www.tunasehircilik.com

Vatandaşlık Başvurusu; Mevcut olarak Türkiye’de çalışmayan fakat Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırımda bulunmak isteyen kişiler ve bu kişilerin eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarının istisnai bir durum olarak Türk vatandaşlığı kazanmaları hakkı söz konusudur.

2018 yılında yapılan düzenlemeler ile en az 250.000 Amerikan Doları (USD) tutarında gayrimenkul satın alan yabancılara ve bu kişilerin eşi ve çocuklarına Türk vatandaşlığı kazanma hakkı tanınmaktadır. Gerekli evrakların toplanıp Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapılması ile vatandaşlık alabilme süreci başlamaktadır.

Öncelikli en önemli etken gayrimenkul yatırımı yapmaktır. Yazımızın devamında yapılması gereken işlemler, taşınmaz sahibi olma ile ilgili bilgiler, en çok merak edilen sorular ve dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilecektir.

Vatandaşlık Başvurusu

Gayrimenkulün Satın Alınması

250.000 Amerikan Doları değerinde gayrimenkul satın alınması ile vatandaşlık başvurusu süreci başlamaktadır. Gayrimenkul satın alınırken mutlaka tapu kaydına en 3 yıl satılmaması ile ilgili şerh konulmalıdır. Eğer tapu kaydına gerekli şerh koyulmamış ise taşınmazın beyan hanesine “Türk Vatandaşlı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20.maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” şeklinde bir ibare Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunularak koyulmalıdır. Parasal şart olarak talepte bulunulan Amerikan Doları yerine aynı değer karşılığında döviz veya Türk Lirası da talep edilebilir.

Gayrimenkul Sahibi Nasıl Olunur?

Aşağıdaki adımlar sırayla takip edilmelidir.

 • Yabancı kişilerin Türkiye’de taşınmaz sahibi olabilmeleri için ilk olarak tapu müdürlüklerince ön başvuru yapılmalıdır. ( https://randevu.tkgm.gov.tr/ )
 • Ön başvuru sonrasında taşınmazın devir işlemleri için gün belirlenir.
 • Belirlenen günde başvuru belgelerinin hazır olması gerekir.

Taşınmaz Alımında Gerekli Evraklar

 • Taşınmaza ait tapu senedi
 • Satın alacak yabancı kişinin pasaport ve fotokopisi (onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte)
 • Mülkün bulunduğu belediyeden  “Emlak Rayiç Değeri Belgesi” alınması
 • Deprem sigortası poliçesi
 • Satan kişinin bir adet fotoğrafı ( beyaz fonlu, biyometrik)
 • Satın alacak yabancı kişinin 2 adet fotoğrafı  ( beyaz fonlu, biyometrik)
 • Satın alan yabancının Türkçe bilmemesi halinde yeminli tercüman
 • Devir işlemlerinin vekil ile yapılması halinde vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği (Yurt dışında düzenlenmiş ise onaylı Türkçe tercümesi)

Türkiye’de Taşınmaz Alımında Harç ve Masraflar

 • Tapu harcı (Evin değerine göre belirlenmektedir.)
 • Döner sermaye ücreti
 • Tapu müdürlüğüne ödenecek hizmet bedeli

Taşınmaz Alırken Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Hususlar

Taşınmaz üzerinde herhangi bir ipotek, haciz veya ihtiyati tedbir gibi kısıtlamaların bulunmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Devir işlemleri için tapu müdürlüklerine ön başvuru mutlaka yapılmalıdır. Taşınmazın devri tapu müdürlüklerinde imzalanan resmi senet ve tescil ile mümkündür. Taşınmaz satın almak için ikamet izni gerekmemektedir.

Kısa Süreli Oturma İzni Alınması

Vatandaşlık başvuru işlemlerinin tamamlanmasını da kapsayacak bir şekilde ayrıca edinilen gayrimenkul üzerinden oturma izni alınmasına gerek duyulmaktadır. Yani kısaca gayrimenkul alındıktan sonra taşınmaz üzerinde kısa süreli ikamet iznine ihtiyaç vardır.

Kısalı Süreli Oturma İzni İçin Gerekli Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 • Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 • 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 • Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 • Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 • Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (Tapu Senedi)

İkamet izin başvuruları yabancı kişinin Türkiye’ye giriş yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Başvurular, gereken evrakların hazırlanması ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yapılmalıdır. Oturma izni alındıktan sonra Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunulmalıdır.

Taşınmaz İçin Değerleme Raporunun Alınması

İşlemlerin devamı için taşınmazın sayış yoluyla elde edilmesine yönelik başvuruda belirtilen 250.000 Amerikan Doları tutarının tespiti için yani gerekli ücretin ödendiğinin kanıtlanması için SPK Değerleme şirketlerinden birine başvuruda bulunularak Sermaye Piyasası Kurumu tarafından kabul edilen geçerli bir lisansa sahip değerleme uzmanı tarafından taşınmazın piyasa değerini gösteren “Taşınmaz Değerleme Raporu” alınmalıdır. SPK uzmanı değerlemeyi yaparken işlemin tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır.

SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Raporu Yazdırmak için tıklayınız.

Türk Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Evrakların Toplanması

Gerekli belgeler hazırlanmalıdır. Yabancı kişi dilerse avukata vekalet vererek de gerekli belgeler elde edilebilir. Ancak kişinin kesinlikle kendi temin etmesi gerektiği belgeleri bizzat kendi temin etmelidir. Gayrimenkul aracılığıyla Türk Vatandaşlığının kazanılmasında gerekli belgeler:

 • Başvuru formu
 • 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
 • Pasaport (ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
 • Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi gibi)
 • Sağlık raporu
 • Başvuran kişinin 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakınları varsa bu kişilerin nüfus kayıt örneği
 • Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge
 • Başvuranın evli olması halinde evlenme belgesi, eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği
 • Başvuran kişi boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
 • Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk Vatandaşlığı kazanması isteniyorsa yurtiçinde noterde, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve usulüne göre onaylanmış Türkçe tercümesi
 • Başvuranın sadece doğum yılı biliniyor, ay ve günü bilinmiyorsa bu tarihlerin eklenmesi için kendi ülkesinden alınmış belge
 • Hizmet bedelinin Maliye Veznesine ödendiğini gösteren dekont

Türk Vatandaşlık Başvurusu Yapılması        

İstisnai olarak vatandaşlık kazanılması durumunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne evraklar ile başvuruda bulunulmalıdır. Türk Vatandaşlık başvurusunun başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli evraklar eksiksiz bir biçimde teslim edilmelidir.

Vatandaşlık Başvurusu nun İncelenmesi

Vatandaşlık başvurusu; İlgili Bakanlıklar tarafında oluşturulan komisyonlar, Vatandaşlık başvurusunu değerlendirip Cumhurbaşkanının onayına sunarlar. Nihai karar Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

Mülakat ve Parmak İzi

Onaylanma aşamasında en yakın il emniyet müdürlüğü tarafından parmak izi verilmek üzere ve mülakat yapılması amacıyla çağrılır.

 • Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Yapılan Masraflar
 • Devlet tarafından tahsil edilecek hizmet bedelleri
 • SPK Değerleme Şirketlerinin raporlama masrafları
 • Tercüme masrafları
 • Noter masrafları
 • İlgili devlet dairelerinden alınan belgeler için masraflar
 • Sağlık raporunun alınması masrafları

Gayrimenkul satın alımı yoluyla vatandaşlık hakkının kazanılması durumunda bazı merak edilen durumlar olabilir. Onların cevaplanması dâhilinde işlemlerinizi daha rahat gerçekleştirebilirsiniz.

Vatandaşlık Başvurusu İle Alakalı Merak Edilen Bazı Hususlar

 • Taksitle alınan gayrimenkuller vatandaşlık başvurusunda geçerli kabul edilmektedir. Noter onaylı sözleşmesi bulunan ve değeri 250.000 Amerikan Dolarının üzerinde olan gayrimenkul ile başvuruda bulunulabilir.
 • Satın alma yoluyla taahhüt konulması işleminde taşınmazın niteliğinin bir önemi yoktur. (Konut, işyeri, arsa, tarla, bahçe vs. olabilir.) Noter onaylı satış vaadi yoluyla taahhüt konulması işleminde ise kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş taşınmaz niteliğinde olmalıdır.
 • Yabancı daha önceden satın aldığı gayrimenkulle de vatandaşlık için başvuruda bulunabilir. Mülk satın alınmış ancak tapusu teslim alınmamış ve taksiti devam eden gayrimenkul aracılığıyla da vatandaşlık hakkı kazanılabilir.
 • Kira garantili ticari bir mülk satın alarak da vatandaşlık başvurusu yapılabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken durum gayrimenkulün değerinin 250.000 Amerikan Dolarının altında olmamasıdır.
 • Farklı olarak toplam değeri 250.000 Amerikan Doları tutan birden fazla gayrimenkul alarak başvuruda bulunulabilmektedir. Aynı zamanda inşaat halinde bulunan veya tapusu halen teslim alınmamış gayrimenkullerde vatandaşlık başvurusu için kabul edilmektedir.
 • En önemli konulardan biride tapuda beyan edilen değerin 250.000 USD’ nin üzerinde olup olmadığının Gayrimenkul Değerleme uzmanları tarafından doğrulanmasıdır. Bu sürecin yönetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.
 • 500.000 USD ve üzerinde fon yatırımı yaptıktan sonra Halkbank, İş Bankası, Akbank ve QNB Finansbank gibi anlaşmalı bankalara başvuruda bulunabilmektedir. Başvuru sonrasında, başvuru formunuz Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir. Fon yatırımı ile vatandaşlık için gerekli olan “Vatandaşlık Onay Belgesi”ni anlaşmalı bankanızdan teslim almalısınız. Son adımda, başvurunuz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde gönderilir ve imzalar için davet edilirsiniz.

Diğer Hususlar;

 • Farklı zamanlarda alınan taşınmazlar için başvuruda bulunulabilir. Ancak 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası alınan taşınmaz/taşınmazların değerinin ise en az 250.000$ olması gerekmektedir.”
 • 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için alınacak taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 250.000$ olması kaydıyla başvuruda bulunulabilir. Yani daha önceden de edinilen gayrimenkulle de başvuruda bulunabilirsiniz.
 • Değerleme raporu, BDDK’nıninternet sayfasında (https://www.bddk.org.tr/Kuruluslar- Kategori/Bankalara-Degerleme-Hizmeti-Vermeye-Yetkili-Kuruluslar/11) yayınlanmış olan değerleme kuruluşlarından alınmalıdır. Edinim başvurusu sırasında sunulan değerleme raporunun düzenlenme tarihinin başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olması gerekir. Söz konusu değerleme raporu işlem tamamlanıncaya kadar geçerli sayılacaktır.
 • Edinime konu taşınmazın/taşınmazların; yabancı kişinin eşi ve çocukları dahil herhangi bir yabancı gerçek kişi adına tapuda kayıtlı olmaması ya da yabancı kişinin kendisi, eşi, çocukları veya herhangi bir yabancı gerçek kişi tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş taşınmazlardan olmaması gerekmektedir. Ayrıca edinime konu taşınmazın, edinecek olan yabancı gerçek kişinin ortağı ya da yöneticisi olduğu şirket adına kayıtlı taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığının Faydaları

 • Ailenizle birlikte Türk vatandaşı olun, eşiniz ve 18 yaşın altındaki tüm çocuklarınız sizinle birlikte Türk vatandaşı olabilir.
 • Mal beyanı yoktur. Vatandaşlık başvurusunda bulunduğunuzda, diğer ülkelerde sahip olduğunuz varlıklarınızı veya gelirlerinizi beyan etmeniz gerekmez.
 • Daimi ikamet zorunluluğu yoktur. Vatandaşlığa hak kazanabilmek için Türkiye’de belirli bir süre kesintisiz olarak yaşamak zorunda değilsiniz. Oturum iznini alır almaz yurtdışında yaşamaya devam edebilir ve vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz.
 • Kısa vadede yüksek kazanç sağlayabilirsiniz. Yatırımınızı 3 yıl tuttuktan sonra nakite çevirebilirsiniz. Türkiye emlak piyasası yıllık %12 ortalama sermaye değerine sahiptir. İstanbul’da emlak fiyatları yıllık bazda %20-25 oranında artmaktadır.

Türk Vatandaşı Olmanın Avantajları

 • Eşiniz ve 18 yaşının altındaki çocuklarınız sizinle birlikte vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.
 • Vatandaşlık başvurusunda bulunduğunuzda, diğer ülkelerde sahip olduğunuz varlıklarınızı veya gelirlerinizi beyan etmeniz gerekmez.
 • Vatandaşlık başvurusunda bulunmak için belirli bir süre Türkiye’de yaşamak zorunda değilsiniz. Bu süre zarfında yurtdışında yaşamaya devam edebilir ve oturma izni alır almaz vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz.
 • Vize başvurusunda bulunmadan birçok ülkeye seyahat edebilirsiniz.
 • Bu ülkelerin birçoğu, Türk vatandaşlarına vize şartı olmaksızın 30 ila 90 gün arasında seyahat izni verirler. Ayrıca, bazı ülkeler de ülkeye giriş sırasında veya online başvuru sonucunda vize vermektedir.
 • Avrupa Birliği, 2013 yılında Türkiye ile Schengen ülkelerine vizesiz seyahat hakkı tanınması amacıyla yapılan ‘Visa Serbestisi Diyaloğu’nu başlattı. Türk vatandaşlarının özgürce seyahat edebileceği 102 ülke arasına 26 Avrupa ülkesi daha eklenecek.

Türk Vatandaşlığının kazanılmasındaki en önemli etken şüphesiz devlet kurumlarında talep edilen belgelerin mevzuata ve usulüne uygun olarak hazırlanmasıdır. Tek bir eksiklik başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına yol açabilir. Dolayısıyla, bu işlemlerde bir uzmana danışmanız her açıdan daha sağlıklı olacaktır. Özellikle doğru ve karlı yatırımlar için uzman görünüşüne mutlaka ihtiyacınız olacaktır. Farklı yatırım imkanları ile firmamız size yardımcı olacaktır. Edineceğiniz gayrimenkulün değerlemesinin yapılması da firmamız tarafından gerçekleştirilecektir. Türk Vatandaşlığına başvuru belgelerinizin hazırlanması, başvurunun yapılması ve 45 gün içerisinde Türk Vatandaşlığını kazanmak için bize ulaşın. Yılların tecrübesi ile profesyonel ekibimiz size her adımda destek olup, belgelerin eksiksiz, tam ve doğru bir biçimde hazırlanmasını, başvuruların olumlu sonuçlanmasını garanti etmektedir.

Leave a reply