logo

Karesi E-İmar

Karesi E-İmar Durumu Sorgulama

Karesi e imar durumu sorgulaması; Balıkesir ilinde bulunan Karesi ilçesi belediyesinin internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi Karesi Belediye’sine gidilerek de yapılabilmektedir. Sorgulamak istediğiniz parselin imar durumu, parselin bulunduğu bölgeye göre değişiklik göstermektedir.

Karesi e imar durumu sorgulamasını yapabilmeniz için taşınmazın mahalle, ada, parsel gibi bilgilerini bilmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler ile ilgili belediyeden E-İmar sorgulamanızı yapabilirsiniz.

İmar planı nedir, imar planı alanları, imar planı yapılaşma koşulları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Ada Parsel nedir, imar sorgulama nasıl yapılır hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Karesi Belediyesi’nin internet sitesinden E-İmar sorgulamanızı yapmak için tıklayınız.

Balıkesir ilinin tamamında e imar durumu olan ilçelerde imar sorgulamak için; https://imarsorgula.com/balikesir-eimar/

Balıkesir İmar durumu sorgulamanız ile taşınmazın pafta bilgilerini, kaç metrekare olduğunu, imarının bulunup bulunmadığı, imarı var ise hangi alanda kaldığını (Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı, Sosyal Alan, Yol Alanı vb.) ilgili imar gösteriminde yapılaşma koşulları (TAKS, KAKS, çekme mesafesi, yapı yüksekliği vb.)bilgilerini öğrenebilirsiniz.  Resmi imar durumuna ise belediye ye giderek ulaşabilirsiniz.

Karesi E İmar Durumu Sorgulama

Karesi E imar durumunda yer alan başlıklar;

Tasdik Tarihi: Planın onaylandığı tarihi

Plan Ölçeği: Planın hangi ölçekte yapıldığını gösterir (1/25.000, 1/5.000 veya 1/1.000 gibi)

İl-İlçe-Mahalle-Pafta-Ada-Parsel: Konum bilgileri

Alan: Parsel büyüklüğü (genelde m2 cinsinde)

 

Karesi e imar

Fonksiyon: Parselin hangi alanda kaldığını belirtir (Konut Alanı, Ticaret Alanı, Konut + Ticaret Alanı, Ticaret + Hizmet Alanı, Turizm Alanı, Yol Alanı , Park Alanı, Sosyal Tesis Alanı, vb.)

İnşaat Nizamı: Binanın nasıl inşa edileceğini belirler (ayrık, bitişik, blok, ikiz, serbest nizam gibi)

Ön Bahçe: Parselin ön cephesi ile inşa edilecek bina arasındaki mesafeyi belirler (5 metre, 3 metre gibi)

Yan Bahçe: Parselin yan (komşu parsellere olan cephesi) cepheleri ile inşa edilecek bina arasındaki mesafeyi belirler (5 metre, 3 metre gibi)

Arka Bahçe: Parselin arka cephesi ile inşa edilecek bina arasındaki mesafeyi belirler (5 metre, 3 metre gibi)

Bina Yüksekliği: İnşa edilecek binanın maksimum yüksekliğini ifade eder (12,50 metre, 9,50 metre)

Kat Adedi: İnşa edilecek binanın maksimum kaç kat yapılabileceğini ifade eder (2 kat, 7 kat)

TAKS: Taban Alanı Kat Sayısı, inşa edilecek binanın taban alanının, arsanın alanına oranını ifade eder.

KAKS (Emsal): Kat Alanı Kat Sayısı, binanın inşa edilen tüm kat alanları toplamının arsa alanına oranını ifade eder. Emsal ise KAKS’ın eş anlamlısıdır.

Açıklama: Yukarıda yer alamayan özel koşullar var ise açıklama kısmında belirtilir.