logo

TAKS, KAKS Nedir? İmar Planı, Yapı Yüksekliği, Yapılaşma Koşulları Ne Demek?

TAKS, KAKS Nedir? İmar Planı, Yapı Yüksekliği, Yapılaşma Koşulları Ne Demek?

TAKS KAKS nedir?

TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı): İnşa edilecek yapının taban alanının, imar parseli alanına oranını ifade eder.
Örneğin: 1.000m² yüz ölçümlü arsanın imar planında TAKS:0,30 olarak belirlenmiş ise yapının maksimum taban alanı 1.000m² X 0,30= 300m²’ olarak hesaplanmaktadır.

KAKS (Emsal): Yapının inşa edilen tüm kat alanlarının toplamının imar parseli alanına oranını ifade eder.

Örneğin: 1000 m² yüz ölçümlü arsanın imar planındaki KAKS oranı 1,20 ise; Yapının toplam inşaat alanı maksimum, 1000 m² X 1,20= 1.200m²’dir.

Ada parsel sorgulama, emlak vergisi sorgulama, rayiç bedel sorgulama, kent rehberi işlemleriniz için: www.parselsorgula.com

TAKS KAKS Nedir?

Ada Parsel nedir, imar sorgulama nasıl yapılır hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

TAKS KAKS nedir? sorusuna cevap verdik şimdi diğer imar terimlerini kısaca özetleyelim.

İmar Planı Nedir?

Kısaca yerleşme yerlerindeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla düzenlenen belgeye denir.

Yapı (Bina) Yüksekliği Nedir?

Bina Yüksekliği (H): Binanın kot aldığı noktadan saçak (çatı)  seviyesine kadar olan imar planı veya Yönetmelikte öngörülen yüksekliği ifade eder. Eski planlarda, h=6,50 (2 kat), Hmax=15,50 (5 kat) vb. olarak ifade edilir (0,50 su basman kotu, normal katlar ise 3 metre olarak kabul edilir). Yeni planlarda ise Yençok=4 kat, Yençok=8 kat vb. olarak gösterilmektedir. Bazı bölgelerde ise bina yüksekliği serbest bırakılmış (emsal değerine göre kazandığı toplam inşaat alanı kadar kat yapabilme imkanı sağlar.) veya mimari avan projeye göre belirlenmesi kararı alınmaktadır.

Çekme Mesafesi Nedir?

Çekme Mesafesi: Bina oturumunun yoldan ve komşu parsellerden çekilmesi gereken mesafeye denir.

Ayrık Nizam Nedir?

Ayrık Nizam: Hiç bir yanından komşu binalara bitişik olmayan yapı nizamıdır. İmar planında “A” harfi ile gösterilmektedir.

Bitişik Nizam Nedir?

Bitişik Nizam: Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamı anlamına gelmektedir. Genelde imar planlarında “B” harfi ile gösterilmektedir.

Blok Nizam Nedir?

Blok Nizam: İmar planında cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir parsel veya dilatasyonla ayrılmak suretiyle birden fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır.

Parsel sorgulama işlemi nasıl yapılır detaylı bilgi almak için tıklayınız.

3 thoughts on “TAKS, KAKS Nedir? İmar Planı, Yapı Yüksekliği, Yapılaşma Koşulları Ne Demek?”

Leave a reply